Radzyński Rocznik Humanistyczny

Wpłaty od jednej osoby fizycznej o wartości przekraczającej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

1. Waldemar Romaniuk (Biała Podlaska) – 10000 zł

2. Andrzej Czapski (Biała Podlaska) – 5000 zł

3. Agnieszka Sobczuk (Biała Podlaska) – 10000 zł

4. Andrzej Czapski (Biała Podlaska) – 5000 zł

5. Andrzej Czapski (Biała Podlaska) – 5000 zł

6.Romaniuk Marek (Biała Podlaska) – 5000zł