Radzyński Rocznik Humanistyczny

Słownik Radzynia

Słownik biograficzno-geograficzny Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego

W jubileuszowym roku 550-lecia nadania przywileju lokacyjnego miasta Radzyń Podlaski na łamach „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” wprowadzony został dział Słownik biograficzno-geograficzny Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego, którego celem jest prezentowanie biogramów wybitnych osób z Radzyniem i powiatem radzyńskim związanych poprzez urodzenie lub działalność. Znajdą tu swoje miejsce ludzie, którzy trwale zapisali się (pozytywnie lub negatywnie) w dziejach miasta, państwa i narodu, poprzez działalność w dziedzinie kultury, nauki, sztuki, rozrywki, polityki, sportu, oświaty, gospodarki, przemysłu, wojskowości, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej itp. Z kolei słownik geograficzny zawiera hasła utrwalające dla potomności, charakteryzujące i umiejscawiające dawne i nowe nazwy geograficzne miejsc w Radzyniu Podlaskim. Każdy biogram opatrzony jest bibliografią i odniesieniami do podstawowych archiwaliów.  Wraz z każdym kolejnym tomem Rocznika, uzupełniane będą również biogramy na tej stronie. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta przyczyni się do popularyzowania radzynian, odkrywania osób zapomnianych i wzbogacania naszej wiedzy o lokalnej przeszłości. Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów w tworzeniu biogramów a wszystkich badaczy do współtworzenia Słownika. Zainteresowanych tworzeniem haseł zapraszamy do kontaktu z redakcją “Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”.

CZERSKI Tadeusz (1743-1815)

CZETWERTYŃSKI Seweryn (1873-19450)

CZETWERTYŃSKI Włodzimierz (1837-1918)

GOŁĘBIOWSKI Jan (1781-1831)

KOCH Jan (1788-1863)

KORYZNA Krzysztof (1783-1850)

LEJNER Henoch Gerszon (1839-1891)

LIPIŃSKI Karol (1790-1861)

OSIŃSKI Tadeusz ks. (1858-1942)

PASZKOWSKI Józef (1787-1858)

POTOCKI Eustachy (1719-1768)

POTOCKI Ignacy (1750-1809)

PRZESMYCKI Zenon (1861-1944)

RADZYŃSCY POWSTAŃCY LISTOPADOWI

RYDEL Józef (1788-1846)

SZLUBOWSKI Bronisław (1855-1939)

SZUBERT Adam (ok. 1784-1844)