Radzyński Rocznik Humanistyczny

O nas

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (RaSIL) jest organizacją pozarządową powołaną w 2004 roku w celu propagowania i rozwijania życia kulturalnego, gospodarczego, prowadzenia działalności wydawniczej oraz wspierania pożytecznych inicjatyw lokalnych.
Główna aktywność RASIL skupia się na działalności wydawniczej, popularno-naukowej i kulturalnej.

RASIL jest wydawcą Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, poza tym wydaje pozycje książkowe, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych.
W strukturze RASIL funkcjonują:

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który znajdzie dwóch popierających akces członków, wypełni DEKLARACJĘ i przedłoży ją do akceptacji Zarządowi RASIL.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI I GALERIĘ ZA LATA 2004-2016

 

DANE REJESTROWE:
Nazwa: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Rynek 9
NIP: 538-175-05-96
Regon: 030942061

KRS 0000199220
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim:
16 8046 0002 2001 0000 5182 0001