Radzyński Rocznik Humanistyczny

Wpłaty od jednej osoby fizycznej o wartości przekraczającej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę