Radzyński Rocznik Humanistyczny

Dokumenty

STATUT

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE ZA: 2016 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

___________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLIKACJE CYFROWE:

Dariusz Magier, Godzina cierpienia. Żołnierze podziemia antykomunistycznego w areszcie śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim (1944-1954), Radzyń Podlaski 2014  PDF

 

 Spis mieszkańców Kocka sprzed 1939 r., oprac. Dariusz Magier, Radzyń Podlaski 2017  PDF