Radzyński Rocznik Humanistyczny

Władze

KADENCJA IV (2016-2020)

Zarząd:
Józef Korulczyk – Prezes
Dariusz Magier – Wiceprezes
Jerzy Woźniak – Sekretarz
Paweł Żochowski – Skarbnik
Agnieszka Gątarczyk – Członek
Andrzej Klimiuk – Członek
Zbigniew Makarski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Joanna Kowalik-Bylicka – Przewodniczący
Radosław Bylicki – Członek
Arkadiusz Strojek – Członek

KADENCJA III (2012-2016)

Zarząd:
Józef Korulczyk – Prezes
Dariusz Magier – Wiceprezes
Jerzy Woźniak – Sekretarz
Paweł Żochowski – Skarbnik
Andrzej Dzięga – Członek
Andrzej Klimiuk – Członek
Zbigniew Makarski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Adam Adamski – Przewodniczący
Wacław Sójka – Członek
Włodzimierz Sieromski – Członek

KADENCJA II (2008-2012)

Zarząd:
Józef Korulczyk – Prezes
Dariusz Magier – Wiceprezes
Jerzy Woźniak – Sekretarz
Paweł Żochowski – Skarbnik
Andrzej Dzięga – Członek
Andrzej Klimiuk – Członek
Zbigniew Makarski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Adam Adamski – Przewodniczący
Wacław Sójka – Członek
Włodzimierz Sieromski – Członek

KADENCJA I (2004-2008)

Zarząd:
Józef Korulczyk – Prezes
Dariusz Magier – Wiceprezes
Jerzy Woźniak – Sekretarz
Andrzej Dzięga – Skarbnik
Robert Gmitruczuk – Członek
Andrzej Klimiuk – Członek
Zbigniew Makarski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Adam Adamski – Przewodniczący
Wacław Sójka – Członek
Włodzimierz Sieromski – Członek