Radzyński Rocznik Humanistyczny

Władze

KADENCJA 2016-2020

Zarząd:
Józef Korulczyk – Prezes
Dariusz Magier – Wiceprezes
Jerzy Woźniak – Sekretarz
Paweł Żochowski – Skarbnik
Agnieszka Gątarczyk – Członek
Andrzej Klimiuk – Członek
Zbigniew Makarski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Joanna Kowalik-Bylicka – Przewodniczący
Radosław Bylicki – Członek
Włodzimierz Sieromski – Członek